Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn een overeenkomst tussen spelers en speelsters die zich ingeschreven hebben, deelnemen aan onze activiteiten verder te noemen de deelnemers en Stichting Sport & Future, verder te noemen Sport & Future.

1. Alle Pro trainingen zijn op vrijdag en zondag bij vv UNO.

2. Pro Trainingen op vrijdag (vv UNO, Bennebroekerweg 600, voor navigatie nr 711) beginnen om 19:00 tot 20:30 uur/ trainingen op zondag beginnen om 12:00 uur tot 13:30.

3. Deelname fee voor Pro training is 139,- per kwartaal. Men betaald voor 1x per week en een tweede training is gratis. Bij de eerste aanmelding is men verplicht op ons kledingpakket aan te schaffen via onze webshop.

4. Deelnemer is verplicht zich te houden aan de kledingvoorschriften van Sport & Future.

5. Het te betalen bedrag voor de Pro Trainingen kan worden aangepast als men later in het kwartaal instapt.

6. Alle deelnemers dienen het bedrag voor de 3e training en uiterlijk op de 3e training te betalen per bank of contant. Spelers die niet tijdig betalen kunnen niet meer deelnemen aan onze activiteiten, echter blijft het verschuldigde bedrag gehandhaafd.

7. Voor Jaar Pro Training (januari t/m 30 maart) Zomer Pro Training (april t/m 30 juni) en Na jaar Pro Training september t/m half december). Trainingsdagen en tijden kunnen in de maand juni afwijken van de reguliere tijden en dagen.

8. Deelname is vanaf 15 jaar of uitzonderlijk talent vanaf 14 jaar.

9. Bij twijfel beslist de trainer na max. 2 trainingen of een deelnemer voldoet aan het gewenste niveau om deel te mogen nemen aan de Pro Trainingen.

10. Er kan eventueel na een kwartaal een evaluatiegesprek komen of het zin heeft om door te gaan met de Pro Training.

11. Indien speler tijdens de duur van een periode zijn deelname annuleert, is hij het hele bedrag van de cursus volledig verschuldigd. Dit geld ook als de deelnemer door zijn eigen voetbalclub gedwongen wordt niet meer deel te mogen nemen aan onze trainingen. Indien de deelnemer wil stoppen met het volgen van onze trainingen dan kan dit alleen aan het einde van een periode doormiddel van een schriftelijk schrijven of per e mail, anders lopen de kwartalen gewoon door en zijn de kwartalen verschuldigd aan stichting Sport & Future.

12. Indien de speler als gevolg van langdurige ziekte of langdurige blessure verhinderd is deel te nemen aan de trainingen, dient men dit schriftelijk of per mail aan ons kenbaar te maken. Sport & Future zal dan de mogelijkheden bekijken om een deel van het betaalde cursusgeld te restitueren of een tegoedbon uit te schrijven.

13. Sport & Future behoudt zich het recht om trainingen uit te stellen of af te gelasten bij bepaalde situaties die een training niet mogelijk maken bijv. onbespeelbaar trainingsveld of andere (weer)invloeden die de training onmogelijk maken. Deelnemers worden middels e mail, WhatsApp, sms op de hoogte gehouden of via onze website.

14. Met deelname aan de activiteiten van Sport & Future geeft u toestemming voor het gebruik van foto’s, gemaakt tijdens onze activiteiten waar de deelnemer aan heeft deelgenomen, dit ten behoeve van al onze promotiedoeleinden en/of promotie doeleinden voor de deelnemer.

15. Sport & Future kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schorsingen en/of sancties van de eigen club als een deelnemer aan onze testwedstrijden deelneemt.

16. Het deelnemen aan de Pro trainingen verleent geen enkel recht om deel te kunnen nemen aan onze testwedstrijden tegen bvo’s. De trainers bepalen aan de hand van het niveau van de spelers en andere criteria welke spelers aan de testwedstrijden kunnen en mogen deelnemen.

17. Deelnemers die aan testwedstrijden deelnemen dienen vooraf een extra fee van € 20,- per wedstrijd te betalen als een bijdrage voor de totale onkosten van zo een wedstrijd.

18. Deelnemers aan testwedstrijden kunnen geen gewenste speeltijd eisen, dit wordt per wedstrijd door de trainers bepaald. Rekening houdend met spelers die kans maken op een stage, interesse van scouts of andere redenen die zich voort kunnen doen.

19. Sport & Future is niet aansprakelijk voor vermiste sport (kleding), schoenen en andere eigendommen tijdens onze trainingen. Sport & Future is niet aansprakelijk voor enigerlei schade opgelopen tijdens de trainingen van Sport & Future.

Laatst gewijzigd op 27 juni 2016.